• Вхід
 • Register

Авторизація


*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Помилка
 • Помилка завантаження даних каналу.
Кафедра філософії та соціальних наук
Загальна інформація PDF Друк e-mail
Написав Info   

Кафедра філософії і соціальних наук заснована 1 липня 1997 року, нині функціонує у структурі факультету міжнародних відносин.

Очолює кафедру доктор історичних наук, професор Стоколос Надія Георгіївна.

На кафедрі працює дев’ять штатних викладачів, серед них 1 доктор історичних наук, 2 кандидати філософських наук, 2 кандидати педагогічних наук та 1 кандидат історичних наук. Викладачі кафедри забезпечують викладання понад тридцяти дисциплін.

kaf_filosofКомплексною науковою темою кафедри є «Національна свідомість і соціальна активність особи: сутність, чинники формування та актуальні вияви». Впродовж 2009-2011 рр. започатковано низку кафедральних заходів, пов’язаних із розробкою теми «Громадянське суспільство в Україні: теорія, історія проблеми сьогодення». У цьому контексті вже здійснено ряд заходів, зокрема організовано міждисциплінарне читання «Пересопницьке Євангеліє як символ української духовності», асамблею молодих науковців вузу, під час якої було представлено дві монографії – Шеретюк Р.М., Стоколос Н.Г. «Трансформації релігійно-церковного життя в Галицько-Волинській Русі другої половини ХІІІ – першої половини ХV ст.: геополітичний контекст» та Візітів Ю.М. «Пласт на Волині»; проведено низку колоквіумів на теми «Формування політичної еліти в Україні», «Керована демократія як феномен пострадянської доби». У 2011 р. планується проведення конференції, присвяченої 450-літтю Пересопницького Євангелія.

Загалом науковий доробок кафедри за останні 5 років становить близько 90 публікацій в наукових виданнях України.

Кафедра готує кадри вищої кваліфікації. Були захищені дисертації:

 • 1998 р. – кандидатська Шелюк В.О. на тему «Соціальні міграції в умовах трансформації суспільства» у Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса);
 • 1999 р. – кандидатська Дупак Н.В. на тему «Виховання культури праці молодших школярів у процесі навчальної і трудової діяльності» в Інституті педагогіки АПН України;
 • 2003 р. – докторська Стоколос Н.Г. на тему «Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.)» в Інституті філософії імені Г.С.Сковороди Національної Академії Наук України;
 • 2006 р. – кандидатська Шеретюк Р.М. на тему «Релігійний фактор у контексті геополітичних трансформацій на галицько-волинських землях (друга половина ХІІІ – перша половина ХV ст.)» в Інституті філософії імені Г.С.Сковороди Національної Академії Наук України;
 • 2007 р. – кандидатська Блох Ю.М. на тему «Внутрішньополітичні дискусії в Англії стосовно зовнішньої політики країни на початку ХХ століття (1902-1914 рр.)» у Дніпропетровському національному університеті;
 • 2007 р. – кандидатська Смаль І.І. на тему «Метатеорія свідомості: аксіологічний аспект» у Південноукраїнському державному педагогічному університеті ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса).
 • 2011 р. планується захист двох дисертацій – докторської – Дупак Н.В. на тему «Проблема стандартизації професійної освіти у Німеччині, Великій Британії і США в умовах глобалізацій них процесів», а також кандидатської Василюка В.М. на тему «Тенденції розвитку фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів Російської Федерації».

Над кандидатськими дисертаціями працюють здобувачі кафедри: Бачинська А.П., Капустін Г.М., Матвійшина С.Ю., Обарчук А.О., Ткачук І.В. Професор Стоколос Н.Г. є науковим консультантом докторського дослідження доц. Шеретюк Р.М. на тему «Уніатська церква в контексті етноконфесійної політики російського самодержавства (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.)».

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з низкою наукових осередків України, зокрема з Відділенням релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України (участь у спільних наукових проектах, зокрема у підготовці матеріалів для 10-томної «Історії релігій в Україні», «Релігієзнавчого словника» та «Релігієзнавчої енциклопедії»), Київським славістичним університетом (проф. Стоколос Н.Г. є членом Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю «всесвітня історія» та «історія України»), Національним університетом «Острозька академія» (проведення її студентами на базі кафедри навчальної практики, участь у спільних наукових конференціях, зокрема студентській «Постаті в історії релігії», а також виконання професором Стоколос Н.Г. обов’язків замісника голови Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «релігієзнавство»), Рівненським державним гуманітарним університетом (спільні наукові конференції, стажування викладачів).

Викладачі кафедри забезпечують функціонування студентських наукових проблемних груп та гуртків, пов’язаних із розробкою тем «Релігії світу та України: видатні постаті, події та пам’ятки», «Історія музейної справи: світовий та вітчизняний контекст», «Проблеми політичної культури в Україні». Щорічно організовуються та проводяться студентські конференції з навчальних дисциплін, які забезпечуються викладачами кафедри.

Регулярно викладачі кафедри спільно з членами кафедри мистецтвознавства і культурології організовують поїздки груп студентів до культурно-мистецьких об’єктів та закладів Києва, Львова, Острога, Луцька, а також Підгорецького, Олеського, Золочівського, Збаразького та інших замків і палаців західноукраїнського регіону, постійно організовується відвідування викладачами та студентами художньо-мистецьких виставок у Рівненському обласному краєзнавчому музеї та арт-галереях міста. Професор Стоколос Н.Г. та доцент Шеретюк Р.М. упродовж багатьох років керують роботою секції «Релігієзнавство та історія релігії в Україні» Рівненського обласного відділення Малої академії наук України.

 


Запрошуємо на навчання

Освітній портал Педпреса

Feed URL not supported or can not load it.

Нові статті

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ми Вконтакті

Ми на Facebook

На сайті

На даний момент 63 гостей на сайті

Соціальні медіа посилання

33010, Україна, м. Рiвне, вул. Петра Могили, 28
Тел.: (0362) 63 14 05, Факс: (0362) 63 14 05
www: rissksu.rivne.com
e-mail: info@rissksu.rivne.com
rissksu@gmail.com

Copyright © 1995-2014 pр. Рівненський інститут слов'янознавства. Всі права захищено