• Вхід
  • Register

Авторизація


*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Помилка
  • Помилка завантаження даних каналу.
Кафедра міжнародних відносин і країнознавства
Загальна інформація PDF Друк e-mail
Написав Info   

Кафедра міжнародних відносин і країнознавства постала у 1998 р. як структурний підрозділ факультету міжнародних відносин. Завідувач кафедри доктор історичних наук, професор Троян Сергій Станіславович. Насьогодні на кафедрі налічується 9 штатних працівників, з них – 1 доктор історичних наук, професор, 4 кандидати історичних наук та 3 кандидатів політичних наук. Для забезпечення навчального процесу на кафедрі обладнано мультимедійні системи.

Колектив кафедри розробляє наукову тему «Зовнішньополітична стратегія країн ЦСЄ у контексті трансформаційних процесів і створення нової європейської архітектури», яка реалізується у проведенні щорічних наукових заходів різних рівнів, семінарах та підготовці кадрів вищої кваліфікації. Останнім часом кафедрою організовано і проведено низку міжнародних наукових конференцій «Сучасні міжнародні відносини в Центральній та Східній Європі» (грудень 2006 р.), «Права людини в контексті політичної глобалізації» разом з Жешувським університетом (Польща) та Представництвом Програм розвитку ООН в Україні, (грудень 2008 р.), «Центрально-Східна Європа: 20 років системних трансформацій і геополітичних змін» (січень 2011 року), регулярно функціонує українсько-польський науковий семінар «Концептуальні засади сучасної міжнародної політики: „константи” і „змінні”». Члени кафедри беруть участь у щорічній звітній науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу “Україна та словянський світ: історія та сучасність”. Студенти публікують свої наукові здобутки в збірнику “Наука.Творчість.Пошук”, а також збірнику статей молодих науковців, студентів та магістрів.

Протягом 1998-2011 рр. кафедра видає фаховий науковий збірник “Слов’янський вісник”. Серія  “Історичні та політичні науки”, Вип. 1-11. Збірник включено в інформаційні ресурси електронної бібліотеки Вернадського. 

   Загалом  науковий доробок кафедри за останні 5 років становить: 6 монографій з грифом МОН України (С.С.Троян Концептуальні основи Серединної Європи, Київ: НМЦВО, 2005.- 196 с., Німецькі колоніальні товариства (друга половина XIX ст.), Рівне, 2008.- 60 с., Чи потрібні Німеччині колонії?”: постановка та еволюція колоніального питання в Німеччині (40-і – перша половина 80-х років ХІХ ст.), Рівне:РДГУ, 2008.-112с., Російсько-грузинський конфлікт серпня 2008 року: історико-політологічний аналіз, Київ-Рівне, 2009.- 80 с., Кундеус (Шеретюк) О.М. Євроінтеграційний імператив України, Рівне, 2007.- 138 с.), 5 посібників (Троян С.С. Політична географія та геополітика: Київ:НМВЦО,2005.-256 с., Вступ до теорії політики, Київ: НМЦВО, 2005.- 256 с., Концептуальні основи теорії політики, Рівне, 2008.- 307 с., Наука про міжнародні відносини (базові категорії, методи, теорії), Рівне, 2007.-122 с., Політичні системи країн Європи та Північної Америки, Рівне, 2007.- 140 с.). Доц. Санжаревський О.І. є науковим редактором Збірника документів та матеріалів «Реабілітовані історією»: у 27 томах. Рівненська область. – Книга 1, Рівне, 2006.- 578 с.

Кафедрою налагоджено співпрацю  з представництвом ООН в Україні, в межах якої проведено акції «Міжнародний день боротьби з бідністю» тощо. У рамках Центру Євроатлантичної інтеграції в різних навчальних закладах України прочитано понад 50 лекцій на тематику євроатлантичної інтеграції; проведено понад 15 тренінгів і навчальних ігор, організовано 6 круглих столів із залученням ЗМІ. Впродовж 2006 – 2010 рр. з студентами здійснено кілька поїздок до Представництва ООН в Україні (м. Київ), до Центру інформації НАТО в Україні (м. Київ), а також відвідано посольства Польщі, Чехії і Словаччини в Києві.

Кафедра міжнародних відносин і країнознавства співпрацює з низкою зарубіжних академічних та навчальних закладів, зокрема, з Жешувським університетом (м. Жешув, Республіка Польща), Вищою школою менеджменту (м. Варшава, Республіка Польща), Вищою школою управління та підприємництва (м. Лодзь, Республіка Польща), Університетом Коменського (м. Братислава, Словацька Республіка), Університетом Константина Філозофа (м. Нітра, Словацька Республіка), Пряшевським університетом (м. Пряшів, Словацька Республіка), Московським Державним Університетом ім.М.Ломоносова (м. Москва, Російська Федерація). У визначених угодами рамках проводяться наукові та студентські обміни, стажування, мовні практики викладачів і студентів кафедри в польських, чеських і словацьких навчальних закладах і підприємствах. Запрошені професори з України, Польщі, Чехії, Росії та Німеччини проводять лекційні та семінарські заняття. Налагоджена також плідна співпраця з посольствами Польщі, Чехії і Словаччини в Києві, Генеральним консульством Польщі у Луцьку, Чеським Центром у Києві, Французьким Центром у Львові, відділенням Британської Ради у Львові, інститутом ім. Гете в Києві, різними міжнародними фондами.

Кафедра здійснила 12 випусків бакалаврів міжнародних відносин, 11 випусків спеціалістів з країнознавства і 4 випуски магістрів політологів-міжнародників. Випускники спеціальності “Країнознавство” працюють у різних сферах і галузях державної і суспільної діяльності, зокрема в установах міністерства закордонних справ, туристичних організаціях і рекреаційних центрах, спільних підприємствах, різного рівня державних адміністраціях, органах виконавчої влади і радах, науково-дослідних і аналітичних центрах тощо. Варто згадати випускників кафедри, які останнім часом захистили кандидатські дисертації з історичних і політичних наук та займаються викладацькою і науково-дослідницькою діяльністю – Т.Герасимчук, М.Алієв, Т.Олексієвець, О.Кундеус, Т.Семенюк, І.Вівчар.

 


Запрошуємо на навчання

Освітній портал Педпреса

Feed URL not supported or can not load it.

Нові статті

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ми Вконтакті

Ми на Facebook

На сайті

На даний момент 86 гостей на сайті

Соціальні медіа посилання

33010, Україна, м. Рiвне, вул. Петра Могили, 28
Тел.: (0362) 63 14 05, Факс: (0362) 63 14 05
www: rissksu.rivne.com
e-mail: info@rissksu.rivne.com
rissksu@gmail.com

Copyright © 1995-2014 pр. Рівненський інститут слов'янознавства. Всі права захищено