• Вхід
 • Register

Авторизація


*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Помилка
 • Помилка завантаження даних каналу.
Кафедра психології
Загальна інформація PDF Друк e-mail
Написав Info   

Кафедра психології заснована в 1999 році, функціонує у структурі факультету «Психології та мистецтвознавства». Кадровий потенціал кафедри психології та набутий багаторічний досвід викладання дозволяє забезпечити повноцінну підготовку майбутніх психологів, які зможуть працювати у дитячих навчальних закладах, загальноосвітніх школах, військових частинах, соціальних службах, лікарнях, МВС, центрах психічного здоров’я населення, центрах зайнятості та кадрових агенціях тощо. Кафедра підтримує наукові та науково-педагогічні контакти з провідними академічними установами України, зокрема: Інститутом психології ім. Костюка Г.С., Київським Національним Університетом ім. Тараса Шевченка, Національним університетом «Острозька академія», Рівненським державним гуманітарним університетом (РДГУ) та ін. Викладачі кафедри систематично беруть участь у регіональних, Всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях різних рівнів.

yurchuk_ps

Завідувач кафедри доктор психологічних наук, професор Юрченко Вікторія Миколаївна захистила докторську дисертацію в Інституті психології ім. Г.С. Костюка, на тему «Теоретико-методологічні засади дослідження психічних станів людини» і є спеціалістом у галузі загальної психології, історії психології, психології особистості, психології праці, інженерної психології та автором понад 100 наукових публікацій. Започаткувавши наукову школу з системного вивчення психічних станів людини,  вона керує підготовкою кадрів вищої кваліфікації (в червні 2010 року під її керівництвом успішно захистила кандидатську дисертацію на тему «Психопрофілактика та психокорекція початкової невротизації дітей шкільного віку» викладач кафедри Грищук М.М., зараз продовжують працювати аспіранти та здобувачі).

В складі кафедри працюють викладачі:

 • доктор психологічних наук, професор Юрченко Вікторія Миколаївна;
 • доктор педагогічних наук, професор Руденко Володимир Миколайович;
 • кандидат психологічних наук, доцент Осьмак Любов Петрівна;
 • кандидат психологічних наук, доцент Руденко Наталія Миколаївна;
 • кандидат психологічних наук, в.о. доцента Грищук Майя Михайлівна;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Герасименко Людмила Борисівна;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Дупак Надія Василівна;
 • в.о. доцент Віленський Геннадій Львович;
 • старший викладач Панасюк Марія Миколаївна;
 • старший викладач Фурманець Діна Іванівна;
 • старший викладач Паскар Юрій Тимофійович;
 • старший викладач Лукашенко Валентин Іванович;
 • завідувач психофізіологічної лабораторії Корнієнко Анастасія Геннадіївна;
 • старший методист Кушнірук Олена Павлівна.

kaf_psihologКафедра психології з моменту її створення почала пошук нових форм підготовки психолога-універсала, здатного займатись і викладацькою, і дослідницькою, і практичною роботою з надання психологічної допомоги людям. При цьому враховано той факт, що підготовка майбутнього психолога повинна якісно відрізнятися від підготовки студентів усіх інших спеціальностей і наближатися до підготовки лікаря.
Матеріально-технічну базу випускної кафедри психології складають: приміщення кафедри; методичний кабінет; спеціалізована аудиторія для проведення практичних занять, тренінгів; спеціалізована аудиторія для проведення психологічних консультацій; психофізіологічна лабораторія, яка    обладнана приладами та комп’ютерами для проведення лабораторних занять, наукових досліджень студентів.
Спеціальність «Психологія», поряд з іншими спеціальностями факультету, є однією з найбільш популярних у РІС КСУ, про що свідчить порівняно стабільний набір студентів останні 4 роки, незважаючи на об’єктивні демографічні труднощі, пов’язані зі зменшенням кількості випускників шкіл.
Підготовка фахівців за спеціальністю «Психологія» у Рівненському інституту слов’янознавства Київського славістичного університету здійснюється за освітньо-професійними програмами трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр.

При кафедрі психології функціонує «Студентська психологічна служба», створена у 2000р. як самостійна навчальна та науково-практична структура, яка з повним правом може називатись своєрідною студентською психологічною інтернатурою.
В цій службі під керівництвом досвідчених викладачів кафедри (головний координатор служби - докт. психол. н. Юрченко В.М., завідуючі секторів:
канд. психол. н. Руденко Н.М., канд. психол. н. Грищук М.М., ст. в. Панасюк. М.М.) студенти, виконуючи функції практичних психологів та виступаючи в ролі клієнтів, пізнають себе, позбавляються особистісних проблем, формують навички психологічної допомоги людям, що активно готує їх особистості до майбутньої професії. Студенти проводять тестування, тренінги, індивідуальне психологічне консультування, групи-зустрічей тощо.
Студентська психологічна служба на базі психофізіологічної лабораторії кафедри проводить профорієнтаційну роботу зі старшокласниками, яка передбачає їх професійну діагностику і консультування з метою полегшення вибору майбутньої професії.

З 2005 року проводяться змагання між студентськими групами спеціальності «Психологія» на звання «Краща група навчального року» та нагороджується група-переможець. Щорічно студенти проводять захід «Тиждень психології», спілкуються в психологічному клубі.
Результати функціонування «Студентської психологічної служби» досить оптимістичні. Значно підвищився рівень професійної та навчальної мотивації більшості студентів-психологів усіх курсів, про що свідчать дані регулярних анкетувань. Підвищився рівень практичної підготовки студентів-психологів, про що свідчать позитивні відгуки психологів з баз практик, які виділяють студентів кафедри психології РІС КСУ в цьому плані серед студентів інших рівненських вищих навчальних закладів. Активізувалась науково-практична робота студентів.

 


Запрошуємо на навчання

Освітній портал Педпреса

Feed URL not supported or can not load it.

Нові статті

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ми Вконтакті

Ми на Facebook

На сайті

На даний момент 93 гостей на сайті

Соціальні медіа посилання

33010, Україна, м. Рiвне, вул. Петра Могили, 28
Тел.: (0362) 63 14 05, Факс: (0362) 63 14 05
www: rissksu.rivne.com
e-mail: info@rissksu.rivne.com
rissksu@gmail.com

Copyright © 1995-2014 pр. Рівненський інститут слов'янознавства. Всі права захищено